Đi chợ Xổm, hàng sạch, hàng tươi mới ngon!
 
Thăn chuột

25.500 VND

/100gr


 

Căn cứ vào số lượng hàng tồn trong kho bạn chỉ có thể đặt tối đa sản phẩm