Đi chợ Xổm, hàng sạch, hàng tươi mới ngon!
 
Nạc thăn

26.500 VND

/100gr

Căn cứ vào số lượng hàng tồn trong kho bạn chỉ có thể đặt tối đa sản phẩm

Góc tư vấn