Đi chợ Xổm, hàng sạch, hàng tươi mới ngon!
 

Chợ Xổm hôm nay có gì?