Đi chợ Xổm, hàng sạch, hàng tươi mới ngon!
 
Ba rọi rút xương

26.800 VND

/100gr

.

Căn cứ vào số lượng hàng tồn trong kho bạn chỉ có thể đặt tối đa sản phẩm